Veelgestelde vragen van werknemers

Dit zijn vragen die werknemers vaak aan ons stellen:

Per 1 januari stopt het Vakantiefonds Waterbouw. Lees de meest recente informatie in het nieuwsbericht van 31 december 2019.

Elk jaar bouwt u over uw pensioengevend salaris 0,94% pensioen op en 2,85% pensioenkapitaal. Het pensioenkapitaal dat u opbouwt zetten we vanaf 10 jaar voor uw pensioenrekenleeftijd (68 jaar) elk jaar automatisch om in ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen.

Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel pensioen u in het jaar daarvoor hebt opgebouwd. Kijk hiervoor bij de factor A.

Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u alle pensioenaanspraken die voor u bij pensioenfondsen en verzekeraars geadministreerd zijn. Om uw gegevens in te zien, logt u in met uw DigiD.

U ontvangt 1 keer per jaar een pensioenoverzicht (UPO).

Bij onze pensioenregeling gaat u met pensioen op uw AOW-leeftijd. U mag ook eerder of later stoppen met werken. U kunt al vanaf 55 jaar het pensioen in laten gaan. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen.

Hebt u maar weinig pensioen bij ons? Dan mag het pensioenfonds dit pensioen afkopen.

Waardeoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld. Een doorlooptijd van een paar maanden tot een jaar is niet ongebruikelijk. Hebt u bij ons fonds waardeoverdracht aangevraagd? Dan kunt u altijd tussentijds navragen hoe uw waardeoverdracht ervoor staat.

Binnen onze pensioenregeling kunt u geen extra pensioen opbouwen. Buiten de regeling zijn er verschillende mogelijkheden om uw pensioen aan te vullen. Vraag hiervoor eventueel advies bij een financieel adviseur. Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van al uw pensioen- en AOW-bedragen.

Als u binnen of naar Nederland verhuist, hoeft u dit niet aan ons door te geven. We krijgen uw gegevens al van de gemeente waar u woont. Verhuist u naar of binnen het buitenland? Of verandert uw correspondentieadres? Stuur dan een adreswijziging met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar ons pensioenfonds!

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan hoeft u uw partner niet aan te melden bij het pensioenfonds. Woont u samen of woont u in het buitenland? Meld uw partner dan altijd zelf bij ons pensioenfonds aan.

Nee, u blijft op dezelfde manier pensioen opbouwen. Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen.