Het pensioenfonds

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw voert de pensioenregeling uit voor werknemers en oud-werknemers in de waterbouw.

Wie beheert het pensioenfonds?

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Het bestuur beheert het fonds, bepaalt het beleid en zorgt ervoor dat deelnemers en werkgevers goed geïnformeerd zijn over hun pensioen. De administratie en uitvoering van de pensioenen - van de inning van premies tot het uitbetalen van uitkeringen - wordt geregeld door Centric Pension and Insurance Solutions B.V.

Wat doet het pensioenfonds?

Het pensioenfonds houdt zich in de eerste plaats bezig met de uitvoering van het pensioenreglement en het beheren van de pensioengelden. Het fonds volgt daarbij alle veranderingen op het gebied van pensioenen en sociale zekerheid en speelt zoveel mogelijk actief in op de behoeften van werkgevers en werknemers. Daarnaast verzorgt het fonds voorlichting over de pensioenregeling.