Pensioen in het buitenland

Bent u gepensioneerd en woont u in het buitenland? Dan betalen we uw pensioen ook in het buitenland uit. Uw pensioenuitkering gaat in vanaf de 1e dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

De betaling van uw pensioen vindt plaats vanuit Nederland. U kunt uw pensioen dus niet 'meenemen' naar het buitenland.

Wat moet u doen?

U bent verplicht om elk jaar een 'Bewijs van in leven zijn' (Attestatie de vita) bij ons aan te leveren. Als u dit niet doet, stopt uw pensioenuitkering.