Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw ultimo maart 2020 95,1%

De actuele dekkingsgraad is gedaald van 100,6% ultimo februari 2020 naar 95,1% ultimo maart 2020.

In maart werd er een negatief beleggingsrendement gehaald van 6,6%. De rente was in deze maand licht gestegen wat een positieve bijdrage had op de dekkingsgraad van 1,2%. Overige effecten verklaren het resterende negatieve verschil van 0,1%.

In de afgelopen 3 maanden is de dekkingsgraad fors gedaald. De actuele dekkingsgraad op 31 december is bepalend voor het verlagen (korten) van pensioenen. Op dit moment is er daarom van korten geen sprake. De huidige dekkingsgraad (95,1%) en beleidsdekkingsgraad (105,9%) zijn hoger dan de zogenaamde kritieke dekkingsgraad van 91%. Als de actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar onder de kritieke dekkingsgraad zou komen, kan korting aan de orde zijn.