Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw ultimo april 2020 96,1%

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 95,1% ultimo maart 2020 naar 96,1% ultimo april 2020.

In april werd er een positief beleggingsrendement gehaald van 4,3%. De rente was in deze maand gedaald wat een negatieve bijdrage had op de dekkingsgraad van 3,4%. Overige effecten verklaren het resterende verschil van 0,1%.

In de afgelopen maanden is de dekkingsgraad fors gedaald. De actuele dekkingsgraad op 31 december is bepalend voor het verlagen (korten) van pensioenen. Op dit moment is er daarom van korten geen sprake. De huidige dekkingsgraad (96,1%) en beleidsdekkingsgraad (104,4%) zijn hoger dan de zogenaamde kritieke dekkingsgraad van 91%. Als de actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar onder de kritieke dekkingsgraad zou komen, kan korting aan de orde zijn.