Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw eind november 2020 104,7%

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 100,0% eind oktober 2020 naar 104,7% eind november 2020.

In november werd er een positief beleggingsrendement gehaald van 4,5%. De rente was in deze maand gestegen wat een positieve bijdrage had op de dekkingsgraad van 0,7%. Overige effecten verklaren het resterende verschil van 0,5%.

De actuele dekkingsgraad op 31 december is bepalend voor het verlagen (korten) van pensioenen. Op dit moment is er daarom van korten geen sprake. De huidige actuele dekkingsgraad (104,7%) en beleidsdekkingsgraad (101,3%) zijn hoger dan de zogenaamde kritieke dekkingsgraad van 91%. Als de actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar onder de kritieke dekkingsgraad zou komen, kan korting aan de orde zijn.