Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw eind mei 2020 98,4%

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 96,1% eind april 2020 naar 98,4% eind mei 2020.

In mei werd er een positief beleggingsrendement gehaald van 1,6%. De rente was in deze maand iets gestegen wat een positieve bijdrage had op de dekkingsgraad van 0,8%. Overige effecten verklaren het resterende verschil van 0,1%.

In de afgelopen maanden is de dekkingsgraad fors gedaald. De actuele dekkingsgraad op 31 december is bepalend voor het verlagen (korten) van pensioenen. Op dit moment is er daarom van korten geen sprake. De huidige dekkingsgraad (98,4%) en beleidsdekkingsgraad (103,5%) zijn hoger dan de zogenaamde kritieke dekkingsgraad van 91%. Als de actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar onder de kritieke dekkingsgraad zou komen, kan korting aan de orde zijn.