Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw eind juni 2020 99,4%

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 98,4% eind mei 2020 naar 99,4% eind juni 2020.

In juni werd er een positief beleggingsrendement gehaald van 1,5%. De rente was in deze maand iets gedaald wat een negatieve bijdrage had op de dekkingsgraad van 0,5%.

In de afgelopen vier maanden is de actuele dekkingsgraad lager dan 100%. De actuele dekkingsgraad op 31 december is bepalend voor het verlagen (korten) van pensioenen. Op dit moment is er daarom van korten geen sprake. De huidige actuele dekkingsgraad (99,4%) en beleidsdekkingsgraad (102,7%) zijn hoger dan de zogenaamde kritieke dekkingsgraad van 91%. Als de actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar onder de kritieke dekkingsgraad zou komen, kan korting aan de orde zijn.