Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw eind juli 2020 99,7%

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 99,4% eind juni 2020 naar 99,7% eind juli 2020.

In juli werd er een positief beleggingsrendement gehaald van 1,5%. De rente was in deze maand gedaald wat een negatieve bijdrage had op de dekkingsgraad van 1,3%. Overige effecten verklaren het resterende verschil van 0,1%.

In de afgelopen vijf maanden is de actuele dekkingsgraad lager dan 100%. De actuele dekkingsgraad op 31 december is bepalend voor het verlagen (korten) van pensioenen. Op dit moment is er daarom van korten geen sprake. De huidige actuele dekkingsgraad (99,7%) en beleidsdekkingsgraad (102,2%) zijn hoger dan de zogenaamde kritieke dekkingsgraad van 91%. Als de actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar onder de kritieke dekkingsgraad zou komen, kan korting aan de orde zijn.