Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw eind augustus 2020 104,1%

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 99,7% eind juli 2020 naar 104,1% eind augustus 2020.

In augustus werd er een positief beleggingsrendement gehaald van 2,0%. De rente was in deze maand gestegen wat een positieve bijdrage had op de dekkingsgraad van 2,3%. Overige effecten verklaren het resterende verschil van 0,1%.

De actuele dekkingsgraad op 31 december is bepalend voor het verlagen (korten) van pensioenen. Op dit moment is er daarom van korten geen sprake. De huidige actuele dekkingsgraad (104,1%) en beleidsdekkingsgraad (102,5%) zijn hoger dan de zogenaamde kritieke dekkingsgraad van 91%. Als de actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar onder de kritieke dekkingsgraad zou komen, kan korting aan de orde zijn.