Nieuwsoverzicht

Coronavirus en uw pensioen

Het coronavirus heeft het dagelijks leven wereldwijd in de greep. Wij hopen dat u en uw naasten deze lastige tijd goed doorkomen.

Lees meer

Nieuwsbericht Vakantiefonds

Met het stoppen van het Vakantiefonds heeft het Vakantiefonds geen eigen website. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw faciliteert dat er nog een nieuwsbericht van het Vakantiefonds op de website kan worden opgenomen.

Lees meer

Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw ultimo januari 2020 107,5%

De actuele dekkingsgraad is gedaald van 112,0% ultimo december 2019 naar 107,5% ultimo januari 2020. In januari werd er een positief beleggingsrendement gehaald van 0,6%. De rente was in deze maand gedaald wat een negatieve bijdrage had op de dekkingsgraad van 5,4%. Overige effecten verklaren de resterende beweging van de dekkingsgraad.

Lees meer