Wezenpensioen

Als u overlijdt, kunnen uw kinderen recht hebben op wezenpensioen.

We stellen daarbij wel voorwaarden.

Het bedrag aan wezenpensioen vindt op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.