Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw eind september 2020 101,5%

De actuele dekkingsgraad is gedaald van 104,1% eind augustus 2020 naar 101,5% eind september 2020.

In september werd er een negatief beleggingsrendement gehaald van 0,1%. De rente was in deze maand gedaald wat een negatieve bijdrage had op de dekkingsgraad van 2,4%. Overige effecten verklaren het resterende verschil van 0,1%.

De actuele dekkingsgraad op 31 december is bepalend voor het verlagen (korten) van pensioenen. Op dit moment is er daarom van korten geen sprake. De huidige actuele dekkingsgraad (101,5%) en beleidsdekkings-graad (102,4%) zijn hoger dan de zogenaamde kritieke dekkingsgraad van 91%. Als de actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar onder de kritieke dekkingsgraad zou komen, kan korting aan de orde zijn.