Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw eind oktober 2020 100,0%

De actuele dekkingsgraad is gedaald van 101,5% eind september 2020 naar 100,0% eind oktober 2020.

In oktober werd er een negatief beleggingsrendement gehaald van 0,5%. De rente was in deze maand gedaald wat een negatieve bijdrage had op de dekkingsgraad van 1,0%.

De actuele dekkingsgraad op 31 december is bepalend voor het verlagen (korten) van pensioenen. Op dit moment is er daarom van korten geen sprake. De huidige actuele dekkingsgraad (100,0%) en beleidsdekkings-graad (101,9%) zijn hoger dan de zogenaamde kritieke dekkingsgraad van 91%. Als de actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar onder de kritieke dekkingsgraad zou komen, kan korting aan de orde zijn.