Vrijwillige aansluiting

U kunt zich vrijwillig aansluiten bij BPF Waterbouw als u personeel in dienst heeft of neemt dat werkzaamheden in het buitenland verricht. U draagt dan premies aan ons af voor de uitvoering van de pensioenregelingen en de CAO-regelingen.

Door de beperkte territoriale reikwijdte van Nederlandse wetgeving geldt de verplichtstelling van het fonds alleen binnen Nederland en de Nederlandse territoriale wateren voor (kort gezegd) al het personeel dat valt onder de CAO voor de Waterbouw of de CAO Grindbagger. Zodra echter een baggerschip zich buiten Nederlandse territoriale wateren begeeft zou de verplichtstelling niet meer gelden.

Om ook voor die deelnemers de aansluiting bij het fonds te behouden en zodoende o.a. ook de voortzetting van de pensioenopbouw veilig te stellen, kunt u een (uitvoerings-)overeenkomst tot vrijwillige aansluiting bij het fonds afsluiten.

Dergelijke overeenkomsten kunnen ook gesloten worden met werkgevers die onder de werkingssfeer van het fonds vallen voor het personeel dat niet valt onder de verplichtstelling.

Inschrijving als werkgever

Als u met uw ondernemingsactiviteiten begint, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten.

Relatienummer

Als u zich heeft ingeschreven bij BPF Waterbouw, krijgt uw onderneming een relatienummer. Vermeld dit nummer op alle correspondentie met ons.

Werknemer aan- of afmelden

Treedt een werknemer bij u in of uit dienst? Meld dat dan binnen drie maanden.

Loongegevens aanleveren

U geeft iedere periode de loongegevens van uw werknemers over de afgelopen periode aan ons door middel van de Universele Invoer Module (UIM) of een door uzelf ontwikkeld loonprogramma. Met de UIM-module kunt u tevens de premienota voor de CAO-regelingen en de pensioenregeling vaststellen. De totale premie van deze nota moet u vervolgens aan ons overmaken.