Verantwoordingsorgaan

Het doel van het verantwoordingsorgaan is toezien op een juiste uitvoering van de pensioenregeling voor alle betrokkenen. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 14 leden.

Taken

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over (de uitvoering van) het beleid en over de naleving van de principes voor goed pensioenfondsbestuur. Daarnaast adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur bij een aantal belangrijke voorgenomen besluiten van het bestuur. Onder andere over de verplichtstelling van het communicatie- en voorlichtingsbeleid, een overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds, liquidatie, fusie of splitsing van het fonds, etc.

Samenstelling

De leden van het verantwoordingsorgaan (VO) zijn:

ActievenGepensioneerden
FNVB.C.J. VeltmanP.G. Berlijn

C. ZuidwegJ. Drost

J. Klein
CNVM. HulsebosW.A.B. Bogaart
ZelfstandigL.E. Noteboom
Vier vacatures
WerkgeversorganisatieJ. Bogaards
W. de Busser

Hieronder staan de meest recente verslagen van de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan.

Notulen