Veel gestelde vragen

Ik ontvang van uw Bedrijfstakpensioenfonds een weduwepensioen. Als ik ga hertrouwen wat zijn dan de gevolgen voor dit pensioen?

Antwoord
Het weduwepensioen is u toegekend tot aan de datum van uw overlijden. Als u gaat hertrouwen zal het u toegekende weduwepensioen doorbetaald worden. Bij hertrouwen zal -als u tevens een Anw-pensioen ontvangt - dit Anw-pensioen vervallen.
Het gevolg voor uw weduwepensioen of eventueel een ander aanvullend weduwepensioen kan zijn dat de inhouding van loonheffing kan wijzigen. Het Bedrijfstakpensioenfonds zal dan aan u vragen - door middel van de Model opgaaf gegevens voor de loonheffingenvan de Belastingdienst- of de loonheffingskorting moet worden toegepast. Dit zal - in het bevestigende geval - leiden tot een lagere inhouding en een hogere netto uitkering.

Ik ontvang sedert 1 maart een weduwepensioen. Het ouderdomspensioen dat aan mijn echtgenoot werd uitbetaald is per 1 maart beeindigd. Vindt er met betrekking tot het ouderdomspensioen nog een afrekening plaats van het vakantietoeslag?

Antwoord
Er vindt geen afrekening plaats van vakantietoeslag. Voor zowel ouderdomspensioenen als weduwe - en wezenpensioenen geldt dat als voorwaarde voor het recht op uitbetaling van vakantietoeslag er een recht op pensioen moet bestaan op 1 mei van het betreffende jaar. In mei zal aan u - omdat u dan een weduwepensioen ontvangt - volledig vakantiegeld betaald worden.

Wanneer vinden de pensioenbetalingen plaats?

Antwoord

Hiervindt u het betaalschema van uw pensioen.

Moet een verhuizing telefonisch of schriftelijk worden doorgegeven?

Antwoord

Nee en ja.

Nee. Als u verhuist binnen Nederland is de melding van de adreswijziging bij het gemeentehuis voldoende. Uw nieuwe adres zal door middel van de Gemeentelijke Basisadministratie aan ons worden doorgegeven.

Ja. Als u gebruik maakt van een correspondentie-adres, kunt u dit adres schriftelijk, telefonisch of per e-mail aan ons doorgeven.

Als u naar het buitenland verhuist, moet u schriftelijk, telefonisch of per e-mail uw nieuwe adres in het buitenland aan ons door geven.

Hier kunt u een formulier downloaden om een wijziging door te geven.

Kan een wijziging van een bank- of gironummer telefonisch worden doorgegeven?

Antwoord

Nee. Deze wijzigingen moeten altijd schriftelijk aan ons te worden doorgegeven.

Hier kunt u een formulier downloaden om een wijziging door te geven.

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord