Nieuws

Beleggen in Nederland Gepubliceerd op: 03-07-2013 De laatste tijd is in de krant geregeld de oproep aan pensioenfondsen te lezen om meer in Nederland te gaan beleggen.

Op zich een begrijpelijke reactie in een tijd dat de Nederlandse economie weer aangezwengeld moet worden. Het is echter niet de eerste doelstelling van een pensioenfonds om hier voor te zorgen; dit is een taak van de overheid.

Een pensioenfonds beheert het geld van haar deelnemers (afkomstig uit premies en beleggingsresultaten) om in de toekomst hiermee pensioen uit te betalen. Het is dus geen geld dat ongebruikt ergens ligt, maar wordt belegd om pensioen op te brengen. Voor de keuze waarin moet worden belegd, is bepalend welk risico kan worden gelopen en welk rendement wordt verwacht.

Het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw belegt al jaren op een zodanige manier dat risico en rendement tegen elkaar worden afgewogen. Een deel van de portefeuille heeft op lange termijn een laag risico (bijvoorbeeld staatsobligaties van Nederland of Duitsland), maar ook een lager rendement; een ander deel heeft een iets hoger risico (aandelen), maar wel met meer opbrengsten. Dit is de primaire afweging van het bestuur van het pensioenfonds hoe wordt belegd.

Per 30 juni 2013 had het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw 16% van haar vermogen belegd in Nederland: € 84 miljoen in vastgoed (woningen, winkels en kantoren), € 9 miljoen in AEX-aandelen, € 41 miljoen in Nederlandse staatsobligaties en € 16 miljoen in leningen aan grote Nederlandse ondernemingen.

Dit is dus al een fors deel van onze beleggingen.

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord