Nieuws

Financieel Crisisplan BPF Gepubliceerd op: 02-04-2012 Vanaf 1 mei 2012 moet elk pensioenfonds beschikken over een financieel crisisplan.

Daarin maakt het bestuur van het pensioenfonds vooraf, dus ook als er nog geen sprake is van een reservetekort of dekkingstekort, duidelijk wanneer voor het fonds sprake is van een crisissituatie en hoe omgegaan kan worden met een crisissituatie.

In het financieel crisisplan geeft het bestuur een beschrijving van de maatregelen die het fonds op korte termijn zou kunnen inzetten als de dekkingsgraad zich bevindt op of zeer snel daalt naar kritische waarden waardoor het realiseren van de doelstelling van het fonds in gevaar komt.

Het crisisplan geeft dus een beschrijving van de mogelijke maatregelen die het bestuur zou kunnen inzetten. Het bestuur blijft de mogelijkheid houden om andere maatregelen of een andere combinatie van maatregelen in te zetten dan benoemd in het crisisplan wanneer hij van mening is dat dit beter past.

Het financieel crisisplan van het BPF Waterbouw is door het bestuur vastgesteld en kunt u hier downloaden.

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord