Nieuws

Beloning bestuursleden pensioenfonds Gepubliceerd op: 01-11-2011 BPF Waterbouw wil transparant zijn over de vergoedingen. In de media en onder het grote publiek wordt nog weleens het beeld geschetst dat pensioenfondsbestuurders zich verrijken met grote salarissen en bonussen. Dit is een misverstand. Bestuurders krijgen wel een vergoeding. Maar die vergoeding is gebaseerd op een regeling van de Sociaal-Economische Raad, een onafhankelijke organisatie waarin onafhankelijke kroonleden, werkgevers én werknemers samenwerken. Van bonussen is geen sprake.

Transparant over vergoedingen

Bpf Waterbouw wil transparant zijn over de vergoedingen, die de werkgevers- en werknemersbestuursleden ontvangen. In 2010 vergaderde het bestuur zeven keer. Daarnaast was er overleg van bestuursleden met de visitatiecommissie, de deelnemersraad en de beleggingsadviescommissie. Ook werden een aantal keren opleidingsbijeenkomsten bijgewoond. De onkostenvergoeding voor de  6 bestuursleden bedroeg in 2010 in totaal € 27.335. 
Door een uitgebreider vergaderschema was dit in 2009 € 33.495.

Deze vergoedingen worden overigens niet aan de bestuursleden zelf betaald, maar aan hun werkgevers.

De onkostenvergoeding is dus gebaseerd op een regeling van de Sociaal-Economische Raad. Volgens die regeling was de onkostenvergoeding in 2010:

-  € 385,00 per dagdeel van vijf uur als vacatiegeld;
-  € 0,28 per kilometer voor reiskosten.

In 2011 is de vacatievergoeding verhoogd naar € 410 per dagdeel van vijf uur.

Overigens pleiten enkele leden van de Tweede Kamer, naar aanleiding van een initiatief van Minister Donner, voor het toepassen van een nieuwe norm voor vergoedingen van pensioenfondsbestuurders. Het bestuur van Bpf Waterbouw is hier geen voorstander van. Dat zou namelijk betekenen dat de bestuursvergoedingen veel hoger worden.


Zin & onzin over pensioenfondsen

Er bestaan nogal wat misverstanden over pensioenfondsen. Meer weten?
Kijk dan eens op‘Zin & onzin over het pensioenfonds’.

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord