Nieuws

Indexatie per 1 januari 2018 hervat Gepubliceerd op: 23-01-2018 Door een stijging van de rente in 2017 en een beleggingsresultaat van circa +9% over geheel 2017 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 103,9% per 31 december 2016 naar 114,8% per 31 december 2017.

In de komende maanden worden nog uitgebreide berekeningen gedaan door onder andere onze externe actuaris om de actuele dekkingsgraad exact te berekenen. De genoemde dekkingsgraad van 114,8% is  daarom een voorlopig cijfer. Ervaring uit het verleden heeft geleerd dat het definitieve cijfer meestal weinig afwijkt van de voorlopige berekening.

Door de stijging van de actuele dekkingsgraad is ook de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden) gestegen van 99,4% eind 2016 naar 111,3% eind 2017.

De wet geeft aan dat een pensioenfonds gedeeltelijk mag indexeren (officieel: een toeslag verlenen), als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%; BPF Waterbouw mag volledig indexeren als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 126%.

Op basis van deze regels worden per 1 januari 2018 de opgebouwde rechten van de deelnemers die nog pensioen opbouwen bij het fonds , verhoogd met 0,13%.
De ingegane pensioenen en de opgebouwde rechten van de deelnemers, die geen pensioen meer opbouwen bij het fonds , worden verhoogd met 0,16%.

Het verschil wordt veroorzaakt doordat de actieven een toeslag krijgen gebaseerd op de loonstijging in 2017 (1,25%). De gepensioneerden en de deelnemers, die geen pensioen meer opbouwen bij het fonds krijgen een toeslag gebaseerd op de prijsstijging (1,50%).

De deelnemers  met een invaliditeitspensioen krijgen een toeslag gebaseerd op de stijging van de WAO in 2017. Hun invaliditeitspensioen wordt met 0,20% verhoogd per 1 januari 2018.

Het bestuur heeft het bovenstaande op 22 januari jl. besloten. Aangezien de pensioenen ook op 22 januari jl.  zijn uitbetaald, was het niet mogelijk deze verhogingen al te verwerken in januari. In februari ontvangt u naast de structurele verhoging ook een nabetaling over januari.

De indexatie van pensioenaanspraken en pensioenrechten bij BPF Waterbouw is voorwaardelijk.
Uw pensioenfonds betaalt de verhogingen van uw opgebouwde pensioen uit beleggingsrendement.
U hebt door deze verhogingen niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.
Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord