Nieuws

Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw in juli 2017 weer verder gestegen Gepubliceerd op: 30-08-2017 De actuele dekkingsgraad bedraagt ultimo juli 2017 113,3% (juni 2017: 111,7%)

Gedurende de afgelopen 12 maanden is de actuele dekkingsgraad elke maand iets gestegen.

De stijging van 111,7% (ultimo juni) naar 113,3% ultimo juli 2017 is toe te schrijven aan de gestegen rente en het positief resultaat op de beleggingen (0,52%).

De beleidsdekkingsgraad (12-maands gemiddelde) bedroeg ultimo juli 2017 105,9 %.

De kritische grens, waarbij een mogelijke korting in het verschiet komt, ligt voor BPF Waterbouw op een actuele dekkingsgraad van 91,7. 

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord