Nieuws

Jaarverslag 2016 BPF Waterbouw Gepubliceerd op: 20-07-2017 Jaarverslag 2016 BPF Waterbouw

Op de website is het jaarverslag 2016 van het bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw geplaatst.

In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in 2016. Ook tref je hierin een veelheid van financiële cijfers aan, zoals de ontwikkeling van de dekkingsgraad, de samenstelling en het rendement van de beleggingen, de premies, aantallen deelnemers, etc.

Ook is in het jaarverslag opgenomen het verslag van het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht.

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit leden, die benoemd zijn door de vakbonden (nog werkenden en gepensioneerden) en door werkgevers.

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 externe professionals op het gebied van pensioenen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur van het fonds en op de algemene gang van zaken.

 Voor eventuele vragen over het jaarverslag kan je terecht bij de directie (Bert Keddeman 070-3171742 of Jan van Doorn 070-3171743).

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord