Nieuws

Toekomst BPF Waterbouw Gepubliceerd op: 06-07-2017 BPF Waterbouw blijft bestaan

In de afgelopen maanden heeft het bestuur uitgebreid onderzocht waar de reeds opgebouwde pensioenrechten en de reeds ingegane uitkeringen het beste ondergebracht kunnen worden.

Het bestuur heeft daarbij de volgende pensioenfondsen beoordeeld:

Bedrijfspensioenfonds Koopvaardij, Pensioenfonds PGB en Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw.

De belangrijkste criteria hierbij waren:
  • een zo hoog mogelijke indexering
  • een zo laag mogelijke kans op korting en als er miscchien korting toegepast moet worden, een zo laag mogelijke korting
  • een goede serviceverlening naar deelnemers en werkgevers
Hierbij is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de deelnemers het beste af zijn bij ons eigen bedrijfstakpensioenfonds.

Hoe het bestuur tot deze conclusie is gekomen vindt u in het Besluitvormingsdocument Toekomst 2017 BPF Waterbouw.

Werkgevers hebben de mogelijkheid om de toekomstige opbouw van pensioenrechten, voor zover deze niet onder de verplichtstelling vallen, bij een ander pensioenfonds onder te brengen.
Het bestuur heeft deze werkgevers middels een brief op de consequenties hiervan gewezen.

In de loop van de maand zal een nieuwe editie van Reflecties worden verzonden waarin uitgebreid op het onderzoek wordt ingegaan.
Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord