Veel gestelde vragen

Wanneer vindt de uitbetaling van vakantierechten plaats?

Antwoord
De uitbetaling van vakantierechten vindt in de regel plaats na afloop van het vastgestelde vakantierechtjaar. Het vakantierechtjaar loopt in de regel van half april tot half april. De (automatische) uitbetaling van het saldo van de vakantierechten vindt plaats eind mei van elk jaar. Hiervoor hoeft u geen verzoek in te dienen!

Wanneer vinden de tussentijdse (gedeeltelijke) uitbetalingen plaats en hoe kan ik die aanvragen?

Antwoord
Indien u tussentijds een verzoek om uitbetaling wilt indienen dient u gebruik te maken van het formulier "Verzoek om uitbetaling".
Indien u niet (meer) over een dergelijk formulier beschikt kunt u dit formulier downloaden.

U kunt om (gedeeltelijke) uitbetaling van uw vakantierechten verzoeken om de volgende redenen:

 • najaarsuitbetaling;
 • voorjaarsuitbetaling;
 • vrije verlofdagen.

Over de precieze uitbetaaldata in november (najaarsuitbetaling) en in maart (voorjaarsuitbetaling) wordt iedere deelnemer tijdig geïnformeerd. U kunt de betreffende data ook naslaan op pagina Kengetallen premie- en uitkeringsgegevens.

Eveneens worden de maximum uit te betalen rechtwaarden vermeld.

Met betrekking tot vrije verlofdagen dient u een verklaring van uw werkgever mee te zenden.

Wat moet ik doen om een volledige, tussentijdse uitbetaling te laten plaatsvinden?

Antwoord
Uitbetaling van het totale tegoed van vakantierechten kan plaatsvinden op grond van de volgende redenen:

 • in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;
 • in verband met het gebruik maken van een VUT-regeling of een Prepensioenregeling;
 • in verband met emigratie;
 • wegens volledige arbeidsongeschiktheid;
 • wegens vertrek naar het buitenland in verband met werkzaamheden, waardoor men aan het eind van het vakantiejaar niet in Nederland is;
 • wegens het definitief verlaten van de bedrijfstak;
 • na overlijden van de werknemer;
 • in verband met opname saldo van het vorig rechtjaar.

U dient hiervoor ook weer een formulier "Verzoek om uitbetaling" in te dienen.

Behoudens het gestelde onder het laatste punt dienen in alle gevallen deugdelijke bewijsstukken te worden overlegd. De betaling vindt in de regel plaats na het laatste weekend van de maand. De bewijsstukken die moeten worden meegezonden vindt u hier.

Ik ben bij mijn werkgever ontslagen en ontvang momenteel een WW-uitkering. Ik wil u verzoeken om - tussentijdse - uitbetaling van mijn vakantierechten in verband met het definitief verlaten van de bedrijfstak. Kan dit?

Antwoord
U hebt tijdens uw werkzaamheden tijdens het lopende vakantierechtjaar vakantierechtwaarden van uw werkgever ontvangen, welke rechtwaarden door onze administratie zijn bijgeboekt. Deze rechten heeft u verdiend uit hoofde van de CAO Waterbouw.

Indien u een WW-uitkering in de vorm van een loongerelateerde uitkering ontvangt, welke uitkering gebaseerd is op uw CAO-loon, dan ontvangt u nog steeds vakantierechtwaarden.
Zolang daarvan sprake is kunt u geen aanspraak maken op eerdere - tussentijdse - uitbetaling van uw vakantierechten.

Het uiteindelijke saldo van uw vakantierechtwaarden zal - na afloop van een vakantierechtjaar - aan het eind van de maand mei betaald worden.

Ontvangt u echter een WW-uitkering op basis van het minimumloon, dan zult u geen vakantierechten ontvangen. In dit geval kunt u een verzoek om uitbetaling indienen in verband met het definitief verlaten van de bedrijfstak.

Moet een verhuizing telefonisch of schriftelijk worden doorgegeven?

Antwoord
Nee en ja.

Nee. Indien u verhuist binnen Nederland is de melding van de adreswijziging bij het gemeentehuis voldoende. Uw nieuwe adres zal door middel van de Gemeentelijke Basisadministratie aan ons worden doorgegeven.

Ja. Indien u gebruik maakt van een correspondentie-adres, kunt u dit adres schriftelijk, telefonisch of per e-mail aan ons doorgeven.

Indien u naar het buitenland verhuist, dient u ons schriftelijk, telefonisch of per e-mail uw nieuwe adres in het buitenland aan ons door te geven.

Hier kunt u een formulier downloaden om een wijziging door te geven.

Kan een wijziging van een rekeningnummer telefonisch worden doorgegeven?

Antwoord
Nee. Deze wijzigingen dienen altijd schriftelijk aan ons te worden doorgegeven.

Hier kunt u een formulier downloaden om een wijziging door te geven.

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord