Nieuws

Verschil in rendementen tussen de pensioenfondsen in Nederland Gepubliceerd op: 12-09-2013 Als de rendementen op beleggingen over de afgelopen vijf jaar (2008 – 2012) van het BPF Waterbouw worden vergeleken met de rendementen van de andere pensioenfondsen in Nederland, dan valt op dat die van BPF Waterbouw lager zijn.

Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het verschil in rente-afdekking.

Wat is dat?

Pensioenfondsen moeten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een bepaalde manier berekenen hoeveel vermogen ze moeten hebben. Deze methode is gebaseerd op de hoogte van de rente op staatsobligaties. Als de rente lager wordt, dan zullen de beleggingen in de toekomst minder snel groeien. Om toch dezelfde uitkomst te hebben, zal dus meer vermogen aanwezig moeten zijn.

De gezondheid van een pensioenfonds wordt onder andere uitgedrukt in de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is het vermogen dat een pensioenfonds heeft, gedeeld door het vermogen dat een pensioenfonds moet hebben.

In juli 2013 was de dekkingsgraad van BPF Waterbouw 109,6%; dit betekent dat voor € 100,--, die we in de toekomst aan pensioen moeten uitkeren, nu € 109,60 aanwezig is. De buffer is nodig om tegenslagen op te kunnen vangen. Als de buffer hoog genoeg is, dan kunnen we weer overgaan tot het verhogen van de uitkeringen en van de toezeggingen.

Als de rente daalt, betekent dit dat het vermogen van het BPF Waterbouw minder snelt groeit. Om toch op dezelfde einduitkomst te komen, moet dan nu meer vermogen zijn. De dekkingsgraad daalt daardoor.

Veel pensioenfondsen hebben om dit risico van daling van de dekkingsgraad door een daling van de rente te voorkomen veel langlopende obligaties of derivaten gekocht. Dit noemen we de rente-afdekking. Bij een daling van de rente worden deze langlopende obligaties / derivaten namelijk meer waard. Dit zorgt ervoor dat het benodigde vermogen hoger wordt.

BPF Waterbouw heeft dit bewust niet gedaan. Elk kwartaal heeft het bestuur hierover gesproken met onze Beleggingsadviescommissie. Dit is een groep vooraanstaande mensen uit de beleggingswereld. De verwachting was dat de rente weer zou gaan stijgen. Maar door de Euro-crisis heeft het lang geduurd, voordat de rente steeg. Men verwachtte na een lange periode van dalende rentes, dat de rente weer zou gaan stijgen.  Omdat de langlopende staatsobligaties / derivaten dan in waarde zouden zakken, heeft het bestuur besloten geen langlopende obligaties / derivaten te kopen.

Helaas heeft het lang geduurd voordat de rentes weer gingen stijgen. Het bestuur heeft telkens in de gaten gehouden of door de lager wordende rente de dekkingsgraad niet onder de kritische grens kwam. Was dat wel zo, dan zouden de pensioenen misschien gekort moeten worden. Nu hoefde dat niet.

Sinds juni van dit jaar stijgen de rentes weer. Dit is te zien in dekkingsgraad van BPF Waterbouw. Onze dekkingsgraad stijgt nu harder dan de pensioenfondsen, die in de afgelopen jaren de rente hebben afgedekt.

 

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord