Nieuws

Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw in oktober met ruim 2% gestegen Gepubliceerd op: 16-11-2016 De actuele dekkingsgraad bedraagt ultimo oktober 2016 100,7% (september 2016 98,3%)

Door de fors gestegen rente in de maand oktober zijn de verplichtingen van het fonds met ruim 3% afgenomen, wat tot een stijging van de dekkingsgraad heeft geleid.

Deze gestegen rente heeft wel als consequentie dat het rendement op de vastrentende waarden negatief was; het rendement op aandelen en onroerend goed was deze maand vrijwel nihil. Voor alle beleggingscategorieën samen bedroeg het rendement in oktober minus 1%.

De beleidsdekkingsgraad (12-maands gemiddelde) bedroeg ultimo oktober 2016 100,0%.


De kritische grens, waarbij een mogelijke korting in het verschiet komt, ligt voor BPF Waterbouw op een actuele dekkingsgraad van 87,5%.
 

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord