Nieuws

Gewijzigde vakantierechtwaarden 2012-2013 Gepubliceerd op: 14-05-2012 De eerder gepubliceerde rechtwaarden onjuist. De vakantierechtwaarden 2012-2013 die in circulaire 315 en 316 zijn genoemd, zijn onjuist.

Het CAO-principeakkoord is verkeerd geïnterpreteerd. Bij de berekening van de nieuwe rechtwaarden is men er vanuit gegaan dat het aantal snipperdagen met vier moest worden verhoogd.

De bedoeling was echter dat er vier dagen aangewezen mogen worden waarop men een verplichte snipperdag moet nemen.

De juiste dagrechtwaarden vindt u in deze
circulaire.

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord