Nieuws

Een nieuw record Gepubliceerd op: 05-11-2013 Dekkingsgraad stijgt in oktober verder naar 117,3%.

Het belegd vermogen van het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw heeft per 31 oktober 2013 de grens van € 1 miljard overschreden. Door de goede rendementen op aandelen ( 4,2%) en op vastrentende waarden (1,4%) is in oktober 2013 het vermogen met ruim € 25 miljoen gestegen. Het rendement op alle beleggingen tezamen bedroeg in 2013 over de eerste 10 maanden  9,0%.

Dat de dekkingsgraad geen all time high laat zien, komt door de rekenregels, die door de overheid zijn voorgeschreven. Hierbij moeten we er nu van uitgaan, dat in de komende decennia maar een bescheiden rendement wordt gehaald van circa 3% per jaar. Het door het fonds gemiddeld behaald rendement over de afgelopen 25 jaar bedroeg 6,8%.

De dekkingsgraad was eind oktober 117,3% ten opzichte van 113,4% eind september 2013. Naast het hiervoor beschreven goede rendement heeft ook de daling van de verplichtingen als gevolg van de stijging van de rente positief bijgedragen aan de hogere dekkingsgraad.

 

 

 

 

 


 

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord