Nieuws

Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw maakt in november 2017 een pas op de plaats Gepubliceerd op: 14-12-2017 De actuele dekkingsgraad bedraagt ultimo november 2017 114,7% (oktober 2017 114,7%)

Het rendement op de beleggingen bedroeg deze maand + 0,4%; tot en met november was het beleggingsresultaat in 2017 + 8,5%.

Door de licht gedaalde rente werd de positieve invloed van de beleggingsresultaten teniet gedaan en veranderde actuele dekkingsgraad niet.

De beleidsdekkingsgraad (12-maands gemiddelde) steeg daarentegen wel en bedroeg ultimo november 2017 110,4 %. Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% is het wettelijk toegestaan de toeslagverlening (indexatie) deels te hervatten. Wij zullen u volgende maand informeren of er per 1 januari 2018 wordt geïndexeerd en zo ja met welk percentage.

De kritische grens, waarbij een mogelijke korting in het verschiet komt, ligt voor BPF Waterbouw op een actuele dekkingsgraad van 91,7.

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord