Nieuws

Wet verbeterde premieregeling Gepubliceerd op: 18-08-2016 Neemt u deel aan de spaarpensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw?

Nieuwe wetgeving

Op 1 september 2016 is een nieuwe Wet ingegaan, de Wet verbeterde premieregeling.

Deze wet biedt de deelnemers aan de spaarpensioenregeling van BPF Waterbouw de mogelijkheid om te kiezen voor een vaste¹) of een variabele uitkering.


Vaste uitkering

Het BPF Waterbouw kent alleen de mogelijkheid van een vaste uitkering.

Bij een vaste uitkering wordt uw spaarpensioenkapitaal omgezet in pensioen en uitgekeerd als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dit is ook de manier waarop het ging voordat de nieuwe wet in werking trad.

Variabele uitkering

Bij een variabele uitkering kunt u kiezen om met het spaarpensioenkapitaal geheel of gedeeltelijk door te beleggen nadat uw pensioen is ingegaan.

Als u kiest voor een variabel pensioen kan dit leiden tot een hogere pensioenuitkering. Beleggen brengt echter ook risico’s met zich mee. Als de beleggingen tegenvallen, kan uw uitkering ook lager worden.

BPF Waterbouw biedt deze mogelijkheid van een variabele uitkering niet.

Shoprecht

U kunt wel een variabele uitkering kiezen. Hiervoor moet u naar een andere pensioenuitvoerder of verzekeringsmaatschappij. De nieuwe wet biedt u daarom de mogelijkheid om waardeoverdracht te vragen. Uw spaarpensioenkapitaal wordt dan overgedragen naar een door u uit te kiezen pensioenuitvoerder of een verzekeringsmaatschappij die de door u gewenste variabele uitkering wel biedt. Dit wordt het shoprecht genoemd.

Om uw keuze te kunnen bepalen ontvangt u van de door u aangezochte pensioenuitvoerder of verzekeringsmaatschappij een offerte met drie verschillende scenario’s; een pessimistisch, een verwacht en een optimistisch scenario.

De uitkomsten van deze scenario’s kunt u dan vergelijken met de opgave die u van ons ontvangt van de vaste uitkering bij omzetting van het spaarpensioenkapitaal.

Wanneer kiezen ?

U moet een keuze maken uiterlijk een maand voor de datum van ingang van uw pensioen. De gemaakte keuze is onherroepelijk, u kunt daar niet meer op terug komen.

Als geen (tijdige) keuze wordt gemaakt dan gaan wij er vanuit dat u kiest voor een vast pensioen.

Kiest u voor een vast pensioen, dan wordt op uw pensioendatum uw spaarpensioenkapitaal omgezet in pensioen en uitgekeerd.

Het vaste pensioen wordt door BPF Waterbouw uitgekeerd.

Als u tijdig heeft gekozen voor een variabel pensioen uit het spaarpensioenkapitaal dan wordt vanaf uw pensioendatum deze variabele uitkering uit het spaarpensioen door de andere uitvoerder aan u betaald. Het reguliere pensioen blijft u gewoon ontvangen van BPF Waterbouw.

¹ Alhoewel de financiële situatie medio 2016 daar geen aanleiding voor geeft, kan het in de toekomst bij sterk tegenvallende resultaten noodzakelijk zijn een korting toe te passen op de uitkeringen.

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord