Nieuws

Omzetting spaarkapitaal Overgangsregeling Gepubliceerd op: 04-02-2016 De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna: BPF Waterbouw) heeft vanaf 2005 door middel van initiële storting, premieheffing en rendementsbijschrijving vermogen opgebouwd.


Dit vermogen wordt gebruikt voor de financiering van de voorwaardelijke aanspraken op spaarkapitaal in de Overgangsregeling.

Het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw heeft vastgesteld dat de financiële middelen die sinds 2005 voor de Overgangsregelingen zijn gevormd nu voldoende zijn.

Met ingang van 1 januari 2016 worden de voorwaardelijke spaarkapitalen uit de Overgangsregeling omgezet in onvoorwaardelijke spaarkapitalen in de Spaarpensioenregeling.

Voor werknemers die spaarkapitaal in de overgangsregeling hebben opgebouwd, betekent dit dat de vanaf 2005 aan hen toegekende spaarkapitalen nu volledig aan hen zijn toegekend.

Deze kapitalen komen niet meer te vervallen bij arbeidsongeschikt of bij overlijden of als zij niet langer actief (premiebetalend) deelnemer zijn van BPF Waterbouw, bijvoorbeeld door een baan buiten de waterbouwsector te accepteren.

Nu de financiering van de Overgangsregeling is voltooid kan de heffing van de premie Overgangsregeling worden gestopt.

Dit betekent dat de premie Overgangsregeling van 1,0% (werkgeverspremie) met ingang van de loonperiode die aanvangt op 1 februari 2016 niet meer verschuldigd is.

De werknemers en de werkgevers hebben hier inmiddels een brief over ontvangen.
Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord