Indexering en korting

Uw pensioen en uw koopkracht
Weet u nog wat u verdiende toen u begon in de waterbouw? Als dat al een tijdje geleden is, zal het flink minder zijn dan heden. Maar ja, ook de prijzen zijn in de tussentijd flink gestegen.
Dat extra geld heb je dus hard nodig. De inflatie laat ook uw pensioen niet ongemoeid. Daarom is het zo belangrijk dat uw pensioen jaarlijks verhoogd wordt.
Deze verhoging heet ook wel indexatie. Heel belangrijk om te weten: de indexatie wordt alleen toegekend als het Bedrijfstakpensioenfonds er genoeg geld voor heeft.

Waarom indexatie?

Indexatie is belangrijk voor de koopkracht van uw pensioen.

Als uw pensioen is ingegaan of u bent niet langer werkzaam in de sector

Zodra uw pensioen is ingegaan of als u niet langer in de sector werkzaam bent en geen pensioen meer opbouwt bij het Pensioenfonds Waterbouw wordt ernaar gestreefd om uw pensioen aan te passen in overeenstemming met de inflatie (Consumentenprijsindex CPI alle huishoudens afgeleid van september tot september).


Het grootste misverstand over indexatie

Het grootste misverstand over indexatie is dat je het automatisch krijgt. Dat is niet zo. U betaalt geen premie voor indexatie en u heeft er dan ook geen recht op. De indexatie wordt alleen toegekend als de financiële positie van het Bedrijfstakpensioenfonds dat toelaat.

In de wet is bepaald dat een pensioenfonds pas (gedeeltelijk) mag indexeren als het beschikt over een beleidsdekkingsgraad van meer dan 110%. Het bepalen van de mate waarin de indexatie mag plaatsvinden moet toekomstbestendig gebeuren. Dat wil zeggen dat de mate van indexatie zo wordt vastgesteld dat ook voor de toekomst een redelijke zekerheid op een (gedeeltelijke) indexatie blijft bestaan.

De huidige dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds vindt u op de website onder nieuws.
Het Bedrijfstakpensioenfonds heeft als beleid dat een indexatie wordt toegekend indien dit volgens de wet mag en in de mate waarin dit volgens die normen mag.

Als in voorgaande jaren een indexatie niet of niet volledig is toegekend zal deze alsnog worden toegekend wanneer de beleidsdekkingsgraad van het fonds dit op basis van de wettelijke regels mogelijk maakt. Dit beleid geldt eerst vanaf 1 januari 2015 en dat betekent dat alleen de gemiste toeslag over 2015 en 2016 nu voor inhaal in aanmerking kan komen. Het (gedeeltelijk) inhalen van gemiste indexatie is pas mogelijk vanaf een beleidsdekkingsgraad boven ongeveer 135%.

De indexatie van uw pensioen is voorwaardelijk; er is geen recht op indexatie en het is ook voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre er indexatie zal plaatsvinden.
Er is door het Bedrijfstakpensioenfonds geen geld gereserveerd of extra premie gevraagd om uw pensioen / opgebouwd pensioen in de toekomst te verhogen.

Verhoging van de pensioenen 2002-2018

Ingegane pensioenen

1 januari 2002 5,0%

1 januari 2003 3,3%

1 januari 2004 1,9%

1 januari 2005 0,5%

1 januari 2006 1,5%

1 januari 2007 1,4%

1 januari 2008 1,2%

1 januari 2009 geen verhoging

1 januari 2010 0,1%

1 januari 2011 geen verhoging

1 januari 2012 geen verhoging

1 januari 2013 geen verhoging 

1 januari 2014 geen verhoging

1 januari 2015 geen verhoging

1 januari 2016 geen verhoging

1 januari 2017 geen verhoging

1 januari 2018 0,16%


Korting

Van een korting van de pensioenrechten en –aanspraken is bij het Bedrijfstakpensioenfonds gelukkig nog geen sprake geweest. De huidige dekkingsgraad is op dit moment ook weer een behoorlijk stuk verwijderd van de kritische grens. De kritische grens, waarbij een mogelijke korting in het verschiet komt, ligt voor BPF Waterbouw op een actuele dekkingsgraad van 91,7%.

Als een korting van de pensioenrechten en –aanspraken onvermijdelijk is zal die korting worden uitgesmeerd over een termijn van 10 jaar.
Ook heeft het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds bepaald dat mogelijke kortingen evenredig zullen plaatsvinden. Dat wil zeggen dat alle groepen (actieve deelnemers, gewezen deelnemer en pensioengerechtigden) en alle pensioenrechten en –aanspraken op dezelfde wijze en met een gelijk percentage zullen worden gekort.Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord