Indexering

Uw pensioen en uw koopkracht
Weet u nog wat u verdiende toen u begon in de waterbouw? Als dat al een tijdje geleden is, zal het flink minder zijn dan heden. Maar ja, ook de prijzen zijn in de tussentijd flink gestegen.
Dat extra geld heb je dus hard nodig. De inflatie laat ook uw pensioen niet ongemoeid. Daarom is het zo belangrijk dat uw pensioen jaarlijks verhoogd wordt.
Deze verhoging heet ook wel indexatie. Heel belangrijk om te weten: de indexatie wordt alleen toegekend als het Bedrijfstakpensioenfonds er genoeg geld voor heeft.

Waarom indexatie?

Indexatie is belangrijk voor de koopkracht van uw pensioen.

Als uw pensioen is ingegaan of u bent niet langer werkzaam in de sector

Zodra uw pensioen is ingegaan of als u niet langer in de sector werkzaam bent en geen pensioen meer opbouwt bij het Pensioenfonds Waterbouw wordt ernaar gestreefd om uw pensioen aan te passen in overeenstemming met de inflatie (Consumentenprijsindex CPI alle huishoudens afgeleid van september tot september).


Het grootste misverstand over indexatie

Het grootste misverstand over indexatie is dat je het automatisch krijgt. Dat is niet zo. U betaalt geen premie voor indexatie en u heeft er dan ook geen recht op. De indexatie wordt alleen toegekend als de financiële positie van het Bedrijfstakpensioenfonds dat toelaat.
Is dat niet het geval, dan kan de indexatie slechts gedeeltelijk worden toegekend of zelfs helemaal worden overgeslagen. Het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds besluit jaarlijks of en hoeveel indexatie er toegekend wordt.

De indexatie van uw pensioen is voorwaardelijk; er is geen recht op indexatie en het is ook voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre er indexatie zal plaatsvinden.
Er is door het Bedrijfstakpensiooenfonds geen geld gereserveerd of extra premie gevraagd om uw pensioen / opgebouwd pensioen in de toekomst te verhogen.

Verhoging van de pensioenen 2002-2017

Ingegane pensioenen

1 januari 2002 5,0%

1 januari 2003 3,3%

1 januari 2004 1,9%

1 januari 2005 0,5%

1 januari 2006 1,5%

1 januari 2007 1,4%

1 januari 2008 1,2%

1 januari 2009 geen verhoging

1 januari 2010 0,1%

1 januari 2011 geen verhoging

1 januari 2012 geen verhoging

1 januari 2013 geen verhoging 

1 januari 2014 geen verhoging

1 januari 2015 geen verhoging

1 januari 2016 geen verhoging

1 januari 2017 geen verhoging

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord