Pensioen

De pensioenverplichtingen van het fonds bestaan uit:

  1. het Pensioenreglement BPF Waterbouw, waarin de reguliere (basis) pensioenregeling is opgenomen;
  2. Verplichtstelling BPF Waterbouw;
  3. het Reglement Prepensioenregeling BPF Waterbouw, waarin door deelnemers die op 1 januari 2005 55 jaar of ouder waren een spaarkapitaal is en wordt gevormd dat bij een pensioenleeftijd voor 65 jaar (richtleeftijd: 61 jaar) wordt omgezet in een prepensioen voor de periode van pensioeningangsdatum tot het bereiken van de leeftijd van 65 jaar;
  4. de Voorwaarden ANW Pensioen BPF Waterbouw, waarin door deelnemers, op vrijwillige en individuele basis, het ANW-hiaat is afgedekt.

 

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord