Privacybeleid

Fondsenbeheer Waterbouw besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website. Fondsenbeheer Waterbouw is niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites. Fondsenbeheer Waterbouw kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website. 

In geen enkel geval is Fondsenbeheer Waterbouw aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Ook is Fondsenbeheer Waterbouw niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website. In geval van verschillen of inconsequenties tussen de op deze website opgenomen teksten en/of cijfermatige opstellingen en de originele documenten dan gelden deze laatste. Zo geldt bijvoorbeeld voor het jaarverslag de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister.

Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing. Eventuele klachten kunt u indienen volgens het Reglement Geschillen- en Klachtenprocedure BPF Waterbouw.

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord