Nieuws

BPF Waterbouw blijft bestaan Gepubliceerd op: 05-10-2014 CAO-partijen in de Waterbouw en het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw hebben in juni 2013 besloten gezamenlijk een strategische studie te verrichten naar de toekomst van de pensioen-toezeggingen voor de deelnemers in de Waterbouwsector.

Deze studie is in nauw overleg verricht tussen sociale partners en het bestuur van BPF Waterbouw, aangezien sociale partners besluiten over de toekomstige pensioenopbouw en het bestuur van het fonds over de reeds opgebouwde rechten.

Tijdens deze studie is onder begeleiding van een externe adviseur onderzocht of door het elders onderbrengen van de regeling een verbetering (van de pensioensituatie, de uitvoering of toekomstbestendigheid) zou kunnen betekenen rekening houdend met de belangen van alle betrokken partijen (werkgevers, werknemers, gepensioneerden en slapers).

Er is gebleken, dat het onderbrengen van de pensioenen bij een ander pensioenfonds of verzekeraar niet zou leiden tot een door alle partijen gewenste situatie. De uitvoering van de regelingen wordt daarom ongewijzigd voortgezet bij het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw.

De komende tijd zal worden onderzocht welke verbeteringen kunnen worden aangebracht in de bestuursstructuur van het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw om ook op de langere termijn een zo goed mogelijke uitvoering van de pensioenregeling te kunnen waarborgen.

Het bestuur

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord