Nieuws

Nabestaandenpensioen BPF genoemd in het Uniform Pensioen Overzicht Gepubliceerd op: 04-08-2011 Alleen nabestaandenpensioen huidige partner genoemd op UPO.

In de maand juli 2011 heeft de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw aan de deelnemers van het pensioenfonds het  Uniform Pensioen Overzicht (UPO) gestuurd.

In deze UPO staat vermeld op welk bedrag aan nabestaandenpensioen de (eventuele) partner recht heeft als de deelnemer komt te overlijden. Het genoemde bedrag is het nabestaandenpensioen waar de (eventuele) huidige partner van de deelnemer recht op heeft.

In de UPO’s die de jaren daarvoor zijn verstrekt, werd het bedrag aan nabestaandenpensioen voor alle (ex-)partners genoemd. Dus als de deelnemer meerdere keren getrouwd was geweest, moest dit bedrag verdeeld worden onder de verschillende partners. Op deze UPO’s werd ook vermeld dat geen rekening is gehouden met eventuele echtscheidingen.

Op de UPO met de stand per 31 december 2010 wordt alleen het bedrag aan nabestaandenpensioen voor de (eventuele) huidige partner genoemd.

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord