Nieuws

Waardeoverdracht niet mogelijk als dekkingsgraad andere pensioenfonds lager dan 100% is Gepubliceerd op: 02-03-2009 Als u van baan wisselt kunt u de waarde van uw pensioen laten overdragen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. In de Pensioenwet is geregeld dat beide pensioenfondsen mee moeten werken aan zo’n verzoek om waardeoverdracht. In de Pensioenwet is ook opgenomen dat de plicht om mee te werken aan waardeoverdracht vervalt als de dekkingsgraad (de financiële buffer voor de pensioenverplichtingen) van het pensioenfonds waarbij u weggaat of de dekkingsgraad van uw nieuwe pensioenfonds onder de 100% is gezakt. Door de kredietcrisis is een aantal pensioenfondsen onder die grens terecht gekomen. Deze fondsen mogen niet mee werken aan uw verzoek tot waardeoverdracht.

De wettelijke plicht tot meewerken aan waardeoverdracht gaat weer gelden zodra de dekkingsgraad van beide pensioenfondsen weer boven de grens van 100% ligt. Als uw verzoek tot waardeoverdracht wordt afgewezen vanwege een te lage dekkingsgraad, dan ontvangt u automatisch bericht als de dekkingsgraad weer boven die grens ligt. Het pensioenfonds mag dan weer meewerken aan de waardeoverdracht.
Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord