Nieuws

Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw in juni 2017 iets verder gestegen Gepubliceerd op: 11-07-2017 De actuele dekkingsgraad bedraagt ultimo juni 2017 111,7% (mei 2017 110,8%)

Gedurende de afgelopen 12 maanden is de actuele dekkingsgraad elke maand iets gestegen.

De stijging van 110,8% (ultimo mei) naar 111,7% ultimo juni 2017 is geheel toe te schrijven aan de gestegen rente. In 2017 is de gemiddelde rente voor ons fonds gestegen van 1,37% (ultimo december 2016) naar 1,59% ultimo juni 2017.

Het rendement op de beleggingsportefeuille bedroeg het eerste halfjaar 2017 bijna 4%: vastgoed had een positief rendement van 5,8%, aandelen van 8,1%; door de gestegen rente was het rendement op obligaties -/- 0,4%. 

De beleidsdekkingsgraad (12-maands gemiddelde) bedroeg ultimo juni 2017 104,6 %.

 

De kritische grens, waarbij een mogelijke korting in het verschiet komt, ligt voor BPF Waterbouw op een actuele dekkingsgraad van 91,7. 


Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord