Nieuws

Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw in januari 2017 met 2,2% gestegen Gepubliceerd op: 22-02-2017 De voorlopige actuele dekkingsgraad bedraagt ultimo januari 2017 107,8% (december 2016 105,6%)


Het licht negatieve beleggingsrendement in januari (- 0,60%) is geheel toe te schrijven aan de verliezen op vastrentende waarden; de gestegen rente veroorzaakte dit verlies. Deze renteontwikkeling heeft anderzijds tot gevolg dat de verplichtingen sterk daalden, wat uiteindelijk leidde tot een behoorlijke stijging van de dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad (12-maands gemiddelde) bedroeg ultimo december 2016 100,2 %.

De komende maanden zal door onze externe actuaris een uitgebreide actuariële analyse worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot een (waarschijnlijk geringe) aanpassing van de cijfers.
 

De kritische grens, waarbij een mogelijke korting in het verschiet komt, ligt voor BPF Waterbouw op een actuele dekkingsgraad van 87,5%.

 

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord