Nieuws

Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw in december met 2,3% gestegen Gepubliceerd op: 19-01-2017 De voorlopige actuele dekkingsgraad bedraagt ultimo december 2016 105,6% (november 2016 103,3%)

De stijging van de actuele dekkingsgraad ultimo december is vrijwel geheel toe te schrijven aan een positief beleggingsresultaat over december van 2,25%. Aandelen plusten met 3,8% en de rendementen op vastgoed bedroeg 2,7%.

De rente bleef in deze maand ongewijzigd.

De beleidsdekkingsgraad (12-maands gemiddelde) bedroeg ultimo december 2016 99,5 %.

De komende maanden zal door onze externe actuaris een uitgebreide actuariële analyse worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot een (waarschijnlijk geringe) aanpassing van de cijfers.

 

De kritische grens, waarbij een mogelijke korting in het verschiet komt, ligt voor BPF Waterbouw op een actuele dekkingsgraad van 87,5%. 


Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord