Nieuws

Kostenbeheersing en –transparantie Gepubliceerd op: 25-07-2016 Doordat we in Nederland samen ons pensioen regelen, delen we ook samen de kosten. Daardoor is iedereen beter af. En minder kosten betekent meer pensioen.

Pensioenfondsen letten scherp op de kosten. De meeste kosten voor je pensioen worden gemaakt bij het beleggen van je pensioengeld. Maar ook hier geldt: het is veel goedkoper om samen een grote pot met pensioengeld te beleggen dan ieder zijn eigen potje.

Vergelijk het zelf maar. Dat is niet zo moeilijk, want pensioenfondsen zijn volstrekt helder over de kosten die ze maken. Zo staat alles over de kosten en opbrengsten van beleggen in ons jaarverslag, gewoon op onze website.

De kosten over 2015 voor de beleggingen waren € 2,3 miljoen; dit is 0,2% van het belegd vermogen.

Voor de uitvoering van de pensioenregeling waren de kosten € 2,0 miljoen, ofwel
€ 206 per deelnemer.

Bestuurders van pensioenfondsen ontvangen een vergoeding voor hun bestuurswerk. Dat geldt ook voor de bestuurders BPF Waterbouw. In enkele gevallen gaat deze vergoeding naar de organisatie die de bestuurder afvaardigt (bijvoorbeeld de vakbond of hun werkgever).

Over de hoogte van de vergoeding zijn afspraken vastgelegd in de Code Pensioenfondsen. Onze bestuurders ontvangen geen bonussen. Het beloningsbeleid van de bestuurders staat ook op onze website.

Bij Fondsenbeheer Waterbouw BV, de uitvoeringsorganisaties van BPF Waterbouw, is ook geen sprake van bonussen of variabele beloningen.

Een deel van het vermogen van pensioenfondsen wordt belegd door externe vermogensbeheerders. Die werken vaak vanuit de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk. In de financiële centra van die landen wordt soms heel veel geld verdiend. Zeker bij vermogensbeheerders van bijvoorbeeld private equity of hedge funds zijn de beloningen ver boven het niveau, dat we in Nederland gewend zijn en fatsoenlijk achten. BPF Waterbouw belegt niet in deze beleggingscategorieën.

In de zomermaanden van 2016 zullen we via onze website toelichtingen geven op actuele pensioenzaken, die regelmatig in de kranten worden genoemd.

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord