Nieuws

Fiscale toetsen Gepubliceerd op: 30-03-2016 In het pensioenreglement van BPF Waterbouw is opgenomen dat niet meer pensioen mag worden opgebouwd dan fiscaal is toegestaan.

De Belastingdienst heeft een aantal eisen gesteld in het kader van de goedkeuring van het pensioenreglement. Dit betekent dat jaarlijks een aantal toetsen door BPF Waterbouw wordt verricht.

De eerste toets die wordt verricht is of er deelnemers zijn die in 2015 een jaarinkomen hadden van minder dan € 25.352,=. Voor deze deelnemers is de basispensioenregeling fiscaal bovenmatig. De pensioenopbouw wordt verlaagd tot het voor die deelnemer geldende fiscale maximum. De premie (12,6%) die is betaald voor het gedeelte van de pensioenopbouw dat in mindering wordt gebracht wordt door BPF Waterbouw, via de werkgever, terugbetaald.

De volgende toets die wordt verricht, is de toets of de 3,6% premie voor de spaarpensioenregeling, tezamen met de pensioenopbouw in de basispensioenregeling, afhankelijk van de leeftijd en het (herleid) jaarinkomen van de deelnemer, leidt tot een fiscaal bovenmatige pensioenopbouw. In het pensioenreglement zijn twee staffels opgenomen waarin per leeftijd en per jaarinkomen is aangegeven welk premiepercentage (met een maximum van 3,6%) was toegestaan in 2015. De ene staffel heeft betrekking op jaarinkomens tot
€ 100.000,= en de andere staffel op jaarinkomens van € 100.000, = tot 
€ 174.000,=.

De laatste toets die door ons wordt verricht is of er deelnemers zijn die in 2015 een jaarinkomen hadden van meer dan € 174.000,=. Deze toets vloeit voort uit de invoering van een maximum pensioengevend jaarloon van € 100.000,= in de belastingwetgeving per 1 januari 2015. Omdat het opbouwpercentage in de basisregeling van BPF Waterbouw lager is dan het wettelijk maximum, heeft de Belastingdienst ermee ingestemd dat wij een maximum pensioengevend jaarloon hanteren van € 174.000,=. Voor het inkomen boven dit bedrag mag geen pensioen worden opgebouwd in de pensioenregeling bij BPF Waterbouw.

De werknemers waarop een van de toetsen van toepassing is, hebben van BPF Waterbouw bericht ontvangen. Ook hun werkgevers zijn geïnformeerd. Aan de werkgevers is gevraagd om de teveel betaalde pensioenpremie, onder inhouding van loonheffing en premies, aan de werknemers uit te betalen.

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord