Nieuws

Toekomstverkenning BPF Waterbouw Gepubliceerd op: 30-09-2015 In januari 2015 bent u via Reflecties geïnformeerd over de stand van zaken eind 2014 met betrekking tot het zelfstandig verdergaan van het Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) Waterbouw .


Naar aanleiding van een onderzoek, dat was gestart door cao-partijen en bestuur, is eind 2014 geconcludeerd dat het onderbrengen van de pensioenen bij een ander pensioenfonds of verzekeraar niet zou leiden tot een voor alle partijen gewenste situatie. Dit betekende zoals in Reflecties gemeld: voortzetting van het BPF Waterbouw.

Cao-partijen besloten begin van dit jaar om een vervolg te geven aan het eerder gedane onderzoek naar de onderbrenging van de pensioenregeling bij een ander pensioenfonds dan BPF Waterbouw.

Cao-partijen gaan over de opbouw van de nieuwe pensioenrechten; het bestuur besluit over de al opgebouwde rechten en ingegane pensioenen. Cao-partijen onderzoeken nu uitsluitend waar de nieuwe opbouw het best kan plaatsvinden.

Het pensioenfondsbestuur zal in de komende maanden onderzoeken of de reeds door de deelnemers opgebouwde rechten bij het BPF Waterbouw blijven, of dat de deelnemers (de huidige werkenden, de gepensioneerden en degenen die vroeger in de Waterbouw hebben gewerkt) beter af zijn bij het overdragen aan een ander pensioenfonds of verzekeraar.

In de pers is ook het één en ander geschreven over onderzoeken van De Nederlandsche Bank (DNB) bij het BPF Waterbouw.
Dit betreffen onderzoeken naar de beleggingen en naar de toekomst van het fonds.

In november/december 2014 heeft DNB een onderzoek gedaan naar de vastlegging van de procedures, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de beleggingen bij het BPF Waterbouw.

Begin 2013 was al vastgesteld door het bestuur dat een aantal zaken beter op papier moest komen te staan, maar als gevolg van de onzekerheid over het voortbestaan van het fonds was dit nog niet opgepakt. In de tussentijd zijn al een groot aantal procedures beschreven en zijn taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Eind september 2015 is aan DNB een Plan van Aanpak gepresenteerd waarin wordt beschreven wanneer de door DNB geconstateerde zaken zijn opgelost.
DNB heeft uitdrukkelijk niet aangegeven dat het door het fonds gevoerde beleggingsbeleid en de uitvoering daarvan te risicovol of niet juist zouden zijn.

DNB heeft begin 2015 BPF Waterbouw aangemerkt als een “mogelijk kwetsbaar” fonds, naar aanleiding van vacatures in het bestuur. BPF Waterbouw was niet het enige pensioenfonds, waar DNB de vraag stelde; dit is gebeurd bij circa 100 pensioenfondsen.

Ondertussen is het bestuur van het BPF Waterbouw weer volledig op sterkte, maar DNB wenst toch een toekomstanalyse te ontvangen. Wij hebben het één en ander grondig onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat de kwetsbaarheid van ons fonds vooral gelegen is in het mogelijk wegvallen van het draagvlak, wat leidt tot onzekerheid over het voortbestaan.
DNB heeft dus niet gesteld dat een pensioenfonds met de omvang van BPF Waterbouw geen toekomst kan hebben.

Wij houden u via de website en Reflecties op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord