Vermogensbeheer

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw belegt het pensioenvermogen. Het rendement op de beleggingen is nodig om ook in de toekomst de pensioenen uit te keren en te kunnen verhogen. Voor alle pensioenfondsen worden beleggingen steeds belangrijker om de pensioenen ook uit te kunnen keren. Alleen de premie-inkomsten zijn op termijn niet voldoende.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw streeft ernaar met het vermogensbeheer een zo hoog mogelijk rendement te halen tegen een zo laag mogelijk risico. Dat gebeurt vooral door een spreiding van de beleggingen.

Beleggingen vinden uitsluitend plaats in de volgende vier beleggingscategorieën:

  • aandelen;
  • vastrentende waarden;
  • onroerend goed;
  • liquiditeiten.

De informatiebrochure inzake het gevoerde beleggingsbeleid en de beleggingsperformance over 2017 vindt u hier.

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord