Dekkingsgraad

 

Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw ultimo mei 2018  117,1% 

12 juni 2018

 

De actuele dekkingsgraad bedroeg ultimo april 2018 115,0%

 

Door de gedaalde rente in mei zijn de verplichtingen van het fonds gestegen, waardoor de dekkingsgraad is gedaald. Dit is gedeeltelijk opgevangen door een positief beleggingsrendement in mei van 0,53%.

Bij de totstandkoming van de jaarrekening 2017 in de maanden april/mei 2018 heeft het bestuur onderzocht of de gehanteerde grondslagen van het fonds nog juist waren.

De laatste tijd zien we elk jaar een positief resultaat op sterfte. Dit houdt in dat de leeftijd, waarop deelnemers van ons fonds komen te overlijden, lager is dan waar we in de grondslagen van uit gingen. De correctie van de grondslagen heeft nu geleid tot een verhoging van de dekkingsgraad met 2,6%.

De beleidsdekkingsgraad (12-maands gemiddelde) steeg wederom en bedroeg ultimo mei 2018 115,8%. Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% is het wettelijk toegestaan de toeslagverlening (indexatie) deels te hervatten. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 124% kan de volledige indexatie worden verleend.


De kritische grens, waarbij een mogelijke korting in het verschiet komt, ligt voor BPF Waterbouw op een actuele dekkingsgraad van 91,7.
 Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord