Dekkingsgraad

 

Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw ultimo
november 2018 117,0%

11 december 2018

 

In november hebben de koersen van de aandelen zich enigszins hersteld (+ 1,6%). Door de daling van de rekenrente ten opzichte van eind oktober 2018 is het positieve effect van de beleggingsrendementen op de dekkingsgraad weer teniet gedaan.

De beleidsdekkingsgraad (12-maands gemiddelde) steeg daarentegen wel omdat de huidige actuele dekkingsgraad hoger is dan die van 12 maanden geleden.  De beleidsdekkingsgraad bedroeg ultimo november 2018 118,5%.

De toeslagen zijn voor iedereen voorwaardelijk. Het bestuur stelt de toeslagen vast afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. De hoogte van de toeslagverlening vergt een jaarlijks bestuursbesluit. Het bestuur hanteert hiervoor de volgende leidraad:

  1. Bij een beleidsdekkingsgraad van minder dan 110% zal het fonds geen toeslagen verstrekken;
  2. Bij een beleidsdekkingsgraad die hoger is dan de indexatiedekkingsgraad kan het bestuur een volledige toeslag verstrekken; daarnaast heeft het bestuur de mogelijkheid tot het verstrekken van inhaaltoeslagen;
  3. Bij een beleidsdekkingsgraad tussen 110% en de indexatiedekkingsgraad: lineair 0% -> 100%, gemaximeerd op bestendige toeslag.

De indexatiedekkingsgraad is de beleidsdekkingsgraad waarbij een toekomstbestendige toeslagverlening kan worden verleend, en wordt jaarlijks vastgesteld per 31 december. Op deze wijze wordt er niet meer toeslag verleend dan naar verwachting in de toekomst te realiseren is. 

In overleg tussen sociale partners en bestuur is besloten om de indexatiegrondslag voor gepensioneerden, slapers en actieven gelijk te stellen. Voortaan wordt uitgegaan van de loonstijging in de CAO Waterbouw als basis voor de berekening van de hoogte van de indexering.

De kritische grens, waarbij een mogelijke korting in het verschiet komt, ligt voor BPF Waterbouw op een actuele dekkingsgraad van 91,7.
 


Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord