Bestuur en directie

Bestuurssamenstelling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw wordt gevormd door zeven personen, drie werkgeversbestuursleden, twee werknemersbestuursleden, een lid namens de gepensioneerden en een onafhankelijk lid.

De drie werkgeversbestuursleden worden benoemd door de Vereniging van Waterbouwers.

Een werknemersbestuurslid wordt benoemd door FNV Waterbouw en één werknemersbestuurslid wordt benoemd door CNV Vakmensen.

De samenstelling van het bestuur is als volgt :

Aan werkgeverszijde:

M. van Beusekom

J. Hilbrands

N. van den Berg

Aan werknemerszijde:

A. van den Brink (CNV Vakmensen)

T.J.M. van Haaster (FNV Waterbouw)


Namens gepensioneerden:

H.J.P. Strang


Onafhankelijk

C.E. RoozemondDe directie van FWaterbouw wordt gevormd door:

B. Keddeman (algemeen directeur)

mr. J. van Doorn (directeur)


De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw kent een beloningsbeleid voor de bestuursleden.

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord