Algemeen
 

Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna te noemen: het fonds) is een (verplichtgesteld) bedrijfstakpensioenfonds. Het fonds verzekert pensioenaanspraken voor (kort gezegd):

- de werknemers in de sector waterbouw die vallen onder de CAO Waterbouw

en

- de werknemers die bij werk in Nederland onder die CAO         
   zouden vallen;

- de werknemers die vallen onder de CAO Grindbaggerbedrijf;

- de werknemers in dienst van een aangesloten werkgever, niet behorende tot één van de hiervoor genoemde groepen en die op basis van een overeenkomst tussen het fonds en die werkgever op vrijwillige basis deelnemen aan het fonds.

De administratie van het fonds wordt gevoerd door Fondsenbeheer Waterbouw B.V., die ook de administratie van de overige bedrijfstakeigenregelingen in de bedrijfstak Waterbouw verzorgt.

Ook int Fondsenbeheer Waterbouw B.V. de premies voor de Stichting Ontwikkelings- en Opleidingsfonds Waterbouw  sinds medio 1988.

Het fonds kent naast een bestuur ook een directie, een beleggingsadviescommissie, een verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht.

Een overzicht van de premiepercentages 2018 vindt u hier.

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord